Home เกี่ยวกับวีซ่า บริการวีซ่าเซอร์เบีย
เกี่ยวกับวีซ่า

บริการวีซ่าเซอร์เบีย

การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจเต็มไปด้วยความเสี่ยง หากคุณไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องคุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกจากจุดหมายปลายทางที่ต้องการและการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณจะหยุดชะงัก เราให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับวีซ่า D แก่คุณอย่างมืออาชีพเพื่อให้คุณสามารถมาที่เซอร์เบียได้โดยไม่มีข้อ จำกัด ในช่วงอายุวีซ่านอกจากนี้เรายังให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของกฎและนโยบายวีซ่าธุรกิจเป็นครั้งคราว เราใช้ความรู้นี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดวีซ่าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

ด้วยการตระหนักถึงลักษณะสำคัญของเขตตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่เหมือนใครนี้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเรามีทีมบริการวีซ่าธุรกิจโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการวีซ่าธุรกิจของลูกค้าของเรา ทีมนี้ให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านการย้ายถิ่นฐานสำหรับ บริษัท ของคุณและพนักงานในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจ นอกจากนี้เรายังนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อตรวจสอบว่าวีซ่าธุรกิจนั้นเหมาะสมหรือไม่และเมื่อใด

บริการวีซ่าธุรกิจ

เรามีสำนักงานในเซอร์เบียและให้บริการแก่แขกจากประเทศต่างๆผ่านที่ปรึกษาในพื้นที่ของเราเราให้บริการและการสนับสนุนด้านวีซ่าธุรกิจ

สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ :

  • ประเมินล่วงหน้าว่าคุณต้องการวีซ่าผู้เยี่ยมชมธุรกิจหรือใบอนุญาตทำงานและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • เตรียมจดหมายรับรองการขอวีซ่าธุรกิจหรือจดหมายเชิญ
  • คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดของกระบวนการและกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดเตรียมเอกสารและการสนับสนุนการรับรอง
  • หากผู้โดยสารต้องการยื่นด้วยตนเองให้ส่งใบสมัครหรือคู่มือการส่งโดยละเอียด
  • ติดตามหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมและรับวีซ่าหรือบัตรพำนักหรือหนังสือเดินทาง
  • คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการที่คาดหวัง (ถ้ามี)
  • แอปพลิเคชันเร่งด่วนสำหรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน

Author

macca